SAT GRS
 
   
   กีฬา : เรือพาย
ชิงเหรียญทอง 32 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
กรรเชียงบก 1 คน 1,000 เมตร มือใหม่ ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
กรรเชียงบก ทีม 2 คน 1,000 เมตร มือใหม่ ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
กรรเชียงบก 1 คน 1,000 เมตร มือใหม่ หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
18:20
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
กรรเชียงบก ทีมชาย 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
กรรเชียงบก 1 คน 500 เมตร มือใหม่ ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:50
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
กรรเชียงบก 1 คน 500 เมตร มือใหม่ หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
19:10
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
กรรเชียงบก ทีมหญิง 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
19:20
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
กรรเชียงบก ทีม 2 คน 1,000 เมตร มือใหม่ หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
20:00
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
กรรเชียงบก ทีมผสม 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
20:20
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
กรรเชียงบก ทีมผสม 2 คน 1,000 เมตร มือใหม่  รอบชิงชนะเลิศ
20:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
Official
ชิง 10 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
เรือยาว 5 ฝีพายชาย 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
กรรเชียง ชาย 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 ม. ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
09:07
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:14
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 500 เมตร หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:21
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือยาวสากลแบบผสม 10 ฝีพาย ระยะทาง 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:28
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
กรรเชียง หญิง 2 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
09:35
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:42
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:49
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือยาว 5 ฝีพายหญิง 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:56
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือยาว 10 ฝีพาย 500 เมตร ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:03
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือกระดานยืนพายแบบเทคนิค 1 คน ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือกระดานยืนพายแบบเทคนิค 1 คน หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
ชิง 12 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
เรือยาว 5 ฝีพายชาย 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:05
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือยาวสากลแบบผสม 10 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:15
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
กรรเชียง ชาย 1 คน พายคู่ ระยะทาง 200 ม. ทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:25
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือยาว 5 ฝีพายหญิง 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:35
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือยาว 10 ฝีพาย 200 เมตร ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
เรือคยัคสลาลม 1 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สวนสาธารณหนองประจักษ์
-
Official
ชิง 10 เหรียญทอง 
 
   


ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer