SAT GRS
 
   
   กีฬา : บริดจ์
ชิงเหรียญทอง 6 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
13:30
ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม คณะมนุษยศาสตร์ มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
08:30
ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม คณะมนุษยศาสตร์ มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10:15
ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม คณะมนุษยศาสตร์ มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:15
ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม คณะมนุษยศาสตร์ มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
09:00
ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม คณะมนุษยศาสตร์ มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
09:00
ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม คณะมนุษยศาสตร์ มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
   


ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer