SAT GRS
 
   
   กีฬา : ปันจักสีลัต
ชิงเหรียญทอง 13 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
เดี่ยวปันจักลีลา ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
เดี่ยวปันจักลีลา หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 ก.ก. แต่ไม่เกิน 45 ก.ก. สาย S  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย สาย B  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง สาย B  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย สาย C  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง สาย C  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย สาย D  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง สาย D  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย สาย E  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย สาย F  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
ชิง 11 เหรียญทอง 
 
   


ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer