SAT GRS
 
   
   กีฬา : เทควันโด-พุ่มเซ่
ชิงเหรียญทอง 3 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 มกราคม 2566
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
   


ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer