SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 มกราคม 2566    จำนวน 34 เหรียญทอง  
 
ครอสเวิร์ด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ครอสเวิร์ด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
จานร่อน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
อัลทิเมททีมผสม 7 คน สาย Final รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 21
17:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนสามพร้าววิทยา
Official
จานร่อน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ยูยิตสู ชิง 8 เหรียญทอง 
 
     
 
เรือพาย
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
กรรเชียงบก 1 คน 1,000 เมตร มือใหม่ ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
กรรเชียงบก ทีม 2 คน 1,000 เมตร มือใหม่ ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
กรรเชียงบก 1 คน 1,000 เมตร มือใหม่ หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:20
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
กรรเชียงบก ทีมชาย 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
กรรเชียงบก 1 คน 500 เมตร มือใหม่ ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:50
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
กรรเชียงบก 1 คน 500 เมตร มือใหม่ หญิง รอบชิงชนะเลิศ
19:10
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
กรรเชียงบก ทีมหญิง 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
19:20
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
กรรเชียงบก ทีม 2 คน 1,000 เมตร มือใหม่ หญิง รอบชิงชนะเลิศ
20:00
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
กรรเชียงบก ทีมผสม 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
20:20
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
กรรเชียงบก ทีมผสม 2 คน 1,000 เมตร มือใหม่ รอบชิงชนะเลิศ
20:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
เรือพาย ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
กรรเชียง 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
กบ 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ว่ายน้ำ ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากกระดาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หมากรุกสากล ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากกระดาน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เอเเมท
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เอเเมท ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer
Sponcer