SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 มกราคม 2566    จำนวน 42 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
กระโดดสูง - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14.00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
ขว้างจักร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
กระโดดค้ำ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14:55
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
ขว้างค้อน - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
17:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
วิ่ง 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
20:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
20:25
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
กรีฑา ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
ขี่ม้า
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ขี่ม้ามาราธอน (Endurance) บุคคล รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
06:20
สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียน คลับ พัทยา จ.ชลบุรี
Official
ขี่ม้า ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ครอสเวิร์ด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ครอสเวิร์ด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
จานร่อน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ดิสก์กอล์ฟเดี่ยวชาย สาย M รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
ดิสก์กอล์ฟเดี่ยวหญิง สาย W รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย
Official
กัตซ์ทีม 5 คน สาย Final รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 20
18:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสามพร้าววิทยา
Official
จานร่อน ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชุด - หญิง สาย W28 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
09:00
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทีมชุด - ชาย สาย M35 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
14:00
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง สาย A รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
10:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
บาสเกตบอล 3 คน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:20
หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:30
หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
บาสเกตบอล 3 คน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
09:00
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
09:00
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Official
แบดมินตัน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
16:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
16:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 45 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 48 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 52 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 56
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ยูยิตสู ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
กบ 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ว่ายน้ำ ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
เอเเมท
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เอเเมท ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer
Sponcer