SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 มกราคม 2566    จำนวน 43 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ขว้างจักร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
กระโดดสูง - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
พุ่งแหลน - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
เดิน 10,000 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
17:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
17:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
18:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
18:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
18:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
กรีฑา ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง สาย A รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย สาย A รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เทควันโด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ปันจักสีลัต
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 ก.ก. แต่ไม่เกิน 45 ก.ก. สาย S รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย สาย B รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง สาย B รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย สาย C รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง สาย C รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย สาย D รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง สาย D รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย สาย E รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย สาย F รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ปันจักสีลัต ชิง 11 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
16:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เปตอง ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทุ่ม บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 62 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 79
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทุ่ม บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 69 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 80
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทุ่ม บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 77 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 81
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทุ่ม บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 85 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 82
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทุ่ม บุคคลชาย รุ่น 85 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 83
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทุ่ม บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 48 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 74
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทุ่ม บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 52 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 75
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทุ่ม บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 76
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทุ่ม บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 77
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทุ่ม บุคคลหญิง รุ่น 63 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 78
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ยูยิตสู ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง สาย W19 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
16:00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย สาย M43 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 58
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16:20
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
รักบี้ฟุตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
กบ 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 3
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ผลัด Mix ผสม 4x100 เมตร รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ว่ายน้ำ ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer
Sponcer