SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มกราคม 2566    จำนวน 68 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
14:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
17:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
17:55
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
18:15
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
กรีฑา ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ครอสเวิร์ด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ
12:30
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศ
12:30
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ครอสเวิร์ด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมเดี่ยว - หญิง สาย W30 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10:00
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
บริดจ์
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10:15
ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม คณะมนุษยศาสตร์ มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:15
ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม คณะมนุษยศาสตร์ มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
บริดจ์ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Shooting บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
17:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
Shooting บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
17:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 140
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12:05
เวทีมวยชี่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12:05
เวทีมวยชี่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 141
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12:05
เวทีมวยชี่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12:05
เวทีมวยชี่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 142
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12:05
เวทีมวยชี่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
12:05
เวทีมวยชี่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 143
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
12:05
เวทีมวยชี่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
12:05
เวทีมวยชี่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 144
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
12:05
เวทีมวยชี่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
12:05
เวทีมวยชี่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12:05
เวทีมวยชี่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12:05
เวทีมวยชี่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
12:05
เวทีมวยชี่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
มวยไทยสมัครเล่น ชิง 13 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 138
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12:05
เวทีชั่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 139
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12:05
เวทีชั่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 140
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
12:05
เวทีชั่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 141
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12:05
เวทีชั่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 142
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12:05
เวทีชั่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
12:05
เวทีชั่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12:05
เวทีชั่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12:05
เวทีชั่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12:05
เวทีชั่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12:05
เวทีชั่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12:05
เวทีชั่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
12:05
เวทีชั่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12:05
เวทีชั่วคราว โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
Official
มวยสากลสมัครเล่น ชิง 13 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
จับล็อค ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
09:00
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ยูยิตสู ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เรือพาย
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
เรือยาว 5 ฝีพายชาย 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:05
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
เรือยาวสากลแบบผสม 10 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:15
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
กรรเชียง ชาย 1 คน พายคู่ ระยะทาง 200 ม. ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:25
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
เรือยาว 5 ฝีพายหญิง 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:35
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
เรือยาว 10 ฝีพาย 200 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
เรือคยัคสลาลม 1 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สวนสาธารณหนองประจักษ์
Official
เรือพาย ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
กบ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ผลัด Mix ฟรีสไตล์ 4x100 เมตร รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
15:00
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Official
ว่ายน้ำ ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากกระดาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หมากรุกสากล คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากกระดาน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เอเเมท
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ
12:30
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศ
12:30
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เอเเมท ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฮับกิโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
โชว์ กระโดดสูง บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
โชว์ กระโดดไกล บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
โชว์ กระโดดไกล บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลชาย สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 21
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
โชว์ สปีดคิก บุคคลหญิง สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ฮับกิโด ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
แฮนด์บอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง สาย M25 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:00
โดมกีฬาแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Unofficial
ทีมชาย สาย M26 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
11:30
โดมกีฬาแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Unofficial
แฮนด์บอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer
Sponcer