SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 29 มกราคม 2566    จำนวน 45 เหรียญทอง  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ร่มร่อน บินลงเป้าแม่นยำ (Accurary) รอบชิงชนะเลิศ
08:16
วัดผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
Official
กีฬาทางอากาศ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
10:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
11:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 395
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
09:02
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Official
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 396
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
09:45
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Official
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 397
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
10:43
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 398
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
11:35
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Official
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 399
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12:10
อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Official
แบดมินตัน ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง 3 คน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทีมชาย 3 คน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย W12 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10:00
สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
รักบี้ฟุตบอล ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย สาย M39 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
15:30
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทีมหญิง สาย W31 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
16:30
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
วอลเลย์บอลชายหาด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากกระดาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หมากฮอส คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
08:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากฮอส คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
08:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากฮอส คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
08:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากฮอส บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
08:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากฮอส บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
08:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากรุกไทย บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
08:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากรุกไทย บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
08:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากรุกไทย คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
08:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากรุกไทย คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
08:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากรุกสากล คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากรุกสากล คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากล้อม คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากล้อม คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากล้อม ทีมชาย 3 คน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากล้อม บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากล้อม บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากรุกไทย คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากรุกสากล บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากรุกอาเซียน บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากรุกอาเซียน บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากรุกสากล บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:30
ห้องประชุมอาคาร Pt มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หมากกระดาน ชิง 21 เหรียญทอง 
 
     
 
อี-สปอร์ต
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Arena Of Valor (ROV) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
13:00
หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
14:00
หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
Arena of Valor (ROV) ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19
15:00
หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
อี-สปอร์ต ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ฮับกิโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้ บุคคลชาย รุ่น B น้ำหนักเกิน 55 ก.ก. ไม่เกิน 60 ก.ก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ต่อสู้ บุคคลชาย รุ่น C น้ำหนักเกิน 60 ก.ก. ไม่เกิน 65 ก.ก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 32
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ต่อสู้ บุคคลชาย รุ่น D น้ำหนักเกิน 65 ก.ก. ไม่เกิน 70 ก.ก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 33
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ต่อสู้ บุคคลชาย รุ่น E น้ำหนักเกิน 70 ก.ก. ไม่เกิน 75 ก.ก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 30
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่น B น้ำหนักเกิน 50 ก.ก. ไม่เกิน 55 ก.ก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 30
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่น C น้ำหนักเกิน 55 ก.ก. ไม่เกิน 60 ก.ก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 27
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่น D น้ำหนักเกิน 60 ก.ก. ไม่เกิน 65 ก.ก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 28
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่น E น้ำหนักเกิน 65 ก.ก. ไม่เกิน 70 ก.ก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 29
09:00
ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ฮับกิโด ชิง 8 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer
Sponcer