SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 30 มกราคม 2566    จำนวน 13 เหรียญทอง  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงคู่ สาย W31 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
10:00
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ชายคู่ สาย M39 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
13:00
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
เทนนิส ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
บาสเกตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง สาย W31 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
09:00
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทีมชาย สาย M39 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10:30
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
บาสเกตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตซอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง สาย W31 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
09:00
สนาม 1 อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทีมชาย สาย M39 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10:30
สนาม 1 อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ฟุตซอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง สาย W15 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
10:00
สนาม 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
ทีมชาย สาย M39 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
14:00
สนาม 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Official
ฟุตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง สาย W31 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
10:00
อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
ทีมชาย สาย M39 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
12:00
อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
Official
วอลเลย์บอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer
Sponcer