SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา กระโดดสูง - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
4
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1123
นายชัชชัย  นิลพงษ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2.03
1
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1384
ชูศักดิ์  แสนธิจักร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1.96
2
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1379
นครินทร์  ลีพฤติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1.92
3
6
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1155
พบธรรม  อินทรภักดิ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.92
4
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1330
ศตวรรษ  พรมภักตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1.88
5
1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1102
กสิณภพ  ชมชะนัด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1.88
6
7
มหาวิทยาลัยบูรพา
1193
ถิรพุทธิ์  ยุววนิช
มหาวิทยาลัยบูรพา
1.75
7
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1246
ชนิกฤต  คงถาวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1.70
8
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer