SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 100 เมตร - หญิง 
รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14:20 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
3
2214
อรอุมา  เชษฐา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
00:00:12.295
1
5
2056
จันทนา  เนียมน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:12.742
2
6
2014
รุจิรา  อร่ามเรือง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:14.090
3
2
2186
แพรทอง  วรรณโคตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
00:00:14.151
4
4
2133
อนัญญา  แก่นหามูล
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
00:00:14.491
5
7
2086
สุกัญญา  อินทร์เมือง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
00:00:14.510
6
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
แพ้ฟาล์ว - แพ้ฟาล์ว
TR - ทำลายสถิติประเทศไทย
 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer