SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา กระโดดค้ำ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14:55 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2120
ชลธิชา  คะบุตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.61
NR
1
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2162
นางสาวอายรียา  ชินาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.00
2
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2013
นางสาวณัฏฐณิชา  แย้มยิ้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
3
4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2057
วรัญญา  เลไธสง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
0
4
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer