SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ขว้างค้อน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 16:20 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1106
กิตติพงศ์  บุญมาวัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
58.54
1
1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1128
นายธันวารักษ์  กัญอัศวไพศาล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
50.65
2
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1061
อนุชา  บรรดากาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
46.08
3
3
มหาวิทยาลัยบูรพา
1190
พงศธร  งามสง่า
มหาวิทยาลัยบูรพา
34.44
4
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer