SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15:45 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
11
1297
นาย วิกร  หนุนนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-
DNF
-
12
1303
รัฐนันท์  หล้ามะณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-
DNF
-
1
1090
เชิดชัย  ภูตาโก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:04:01.237
3
2
1037
นายพงศกร  สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:04:02.509
4
3
1053
นายธนโชติ  จันทน์เสนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:04:17.306
5
4
1256
นายณัฐภัทร  ภูเมฆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
00:04:23.504
6
5
1331
จักรินทร์  ลุนพิลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
00:04:24.109
7
6
1403
นายวัฒนชัย  คู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:04:27.329
8
7
1066
ธนชัย  กลีบบัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:04:34.153
9
8
1318
เชษฐา  เจริญพืช
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
00:04:36.176
10
9
1260
นายธีรวัตร์  ขวางกระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
00:04:47.310
11
10
1001
นิธิพัฒน์  สุทธิสังข์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:04:49.416
12
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer