SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 18:50 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
1
2046
ณัฐชยา  เชาว์ผักปัง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:14.025
1
2
2057
วรัญญา  เลไธสง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:15.088
2
3
2022
นางสาวบัวริม  บือขุนทด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:00:15.346
3
4
2125
ฐาปนีย์  โกละกะ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
00:00:16.391
4
5
2073
นางสาวสุพรรษา  เศษบุบผา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:00:16.621
5
6
2038
สุพรรณษา  ดอกไม้ดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:00:16.633
6
7
2171
นางสาวญาสิตา  นิ่มนุช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
00:00:16.958
7
8
2134
ทินพิตา  บุไธสง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
00:00:17.569
8
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer