SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 19:45 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
1
2053
เบนนี่  โนนทะนำ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:55.722
1
2
2206
สุกัญญา  จันทร์ชาวนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:00:56.805
2
3
2068
นางสาวคัทลียา  บุญเย็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:00:59.704
3
4
2067
นางสาวปิยะฉัตร  ขาวล้วน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:01:00.491
4
5
2090
สิรินทร์  วัฒนปัญญากุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:01:03.197
5
6
2201
ณัฐมน  โพธิ์เซ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:01:04.523
6
7
2033
อรกัญญา  ภู่ศิริพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:01:08.375
7
8
2181
สุวิมล  ดวงใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
00:01:10.066
8
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer