SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ทศกรีฑา - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 20:30 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1097
สุทธิศักดิ์  สิงห์ขรณ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
6929
1
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1380
อานนท์  พลค้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5542
2
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1239
นายศุภวิชญ์  บำรุงบุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4981
3
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1339
นายนราธิป  ไตรธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4965
4
5
มหาวิทยาลัยพะเยา
1194
วรวัฒน์  ทิพยรักษ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
3815
5
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer