SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ขว้างจักร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
15
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1090
เกียรติประดิษฐ์  ศรีใส
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
50.75
Gold
1
13
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1126
นายบัณฑิต  สิงหทองกูล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
48.25
Silver
2
16
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1107
อาทิตย์  มาลาศรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
47.36
Bronze
3
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1136
ปณิธาน  นาสมฝัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44.33
4
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1175
เพ็ชรรัตน์  ชั่งกริส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
39.87
5
1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1125
นายพัชรพล  สิงห์เรือง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
39.71
6
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1061
อนุชา  บรรดากาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
34.51
7
12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1357
อัษฎาวุธ  กี่อำไพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
33.00
8
14
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1242
นายฤชานน  จันทร์สว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
31.50
9
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1325
ธัญธวัฒน์  แสงแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
30.23
10
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1033
ภาณุพงศ์  เถาว์อั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24.64
11
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1390
ปิ่นกฤช  สืบสังข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
21.97
12
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1391
ภราดร  จันพิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
17.94
13
11
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1407
ภัทรกร  ฉิมพลี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
15.67
14
4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1206
นายจิรายุส  ชาวกล้า
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12.74
15
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer