SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา เดิน 10,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
7
1171
ศิรัสพล  ตรีพรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
DNF
-
8
1187
อมรินทร์  นามมุงคุณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
-
DNF
-
9
1375
เพ็ญเพ็ชร  บัวบุญเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-
DNF
-
1
1082
อาทิตย์  ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:55:17.921
Gold
4
2
1120
นายมูฮำหมัดอามีน  สาแหละ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
01:00:11.251
Silver
5
3
1019
ธีรธิษณ์  เปี่ยมธนปิยะกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
01:00:22.807
Bronze
6
4
1255
นายไชยวัฒย์  เวียงชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
01:03:46.310
7
5
1044
นายศุภเศษฐ์  วงศ์นรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
01:09:56.490
8
6
1188
จักรรินทร์  พิรุณกาญจน์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
01:14:26.977
9
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer