SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 18:20 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
3
2058
อริสา  เวฬุวนารักษ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:01:02.058
Gold
1
4
2022
นางสาวบัวริม  บือขุนทด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:01:04.305
Silver
2
6
2207
พัชราภรณ์  จงไกรจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:01:05.347
Bronze
3
5
2073
นางสาวสุพรรษา  เศษบุบผา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:01:08.543
4
7
2203
บุษรอ  มะหวีเอ็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:01:13.199
5
8
2174
วิสารัตน์  คะอังกุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
00:01:18.656
6
1
2161
นางสาวพัทธ์ธิรา  แซ่เลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
00:01:18.760
7
2
2130
ตรินัยน์  ดีษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:01:18.953
8
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer