SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 18:40 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
3
1081
ณัฐพล  ดันสูงเนิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:51.061
Gold
1
4
1091
พัทธนันท์  ทอผ้าทอง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:54.360
Silver
2
2
1167
ปฏิภาณ  เทียนสอาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:55.596
Bronze
3
5
1399
นายพรหมมินทร์  คงกลั้ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:00:57.549
4
1
1045
นายธนาวุฒิ  ขอกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:00:59.196
5
7
1299
นายธีรภัทร  วาดวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
00:01:01.110
6
6
1150
ชนาธิป  จันทร์เพ็ญ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
00:01:02.858
7
8
1121
นายกิติศักดิ์  บุญพร้อม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:01:17.012
8
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer