SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 16:30 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
1
2053
เบนนี่  โนนทะนำ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:02:16.051
1
2
2204
ภัทราวรรณ  จันพลโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:02:17.355
2
3
2048
LODKEO  INTHAKOUMMAN
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:02:19.983
3
4
2090
สิรินทร์  วัฒนปัญญากุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:02:27.848
4
5
2005
ไอลดา  นาสิงคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:02:32.996
5
6
2013
จุฑามาศ  สุวรรณโน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:02:33.321
6
7
2232
นางสาวนาทรลดา  กุลกาญจนาชีวิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:02:36.637
7
8
2034
ทิพย์ญาดา  เกษมะณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:02:46.350
8
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer