SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 16:50 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
11
1164
ชนะโชติ  ศรีฉันทะมิตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
DNF
-
12
1318
เชษฐา  เจริญพืช
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
-
DNS
-
1
1085
จิรายุ  ปลีนารัมย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:01:53.617
3
2
1053
นายธนโชติ  จันทน์เสนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:01:55.534
4
3
1105
ศุภกิจ  สมนึก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:01:56.308
5
4
1347
นายปิยะราช  สันติรังสิมันตุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
00:02:02.868
6
5
1331
จักรินทร์  ลุนพิลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
00:02:03.902
7
6
1046
นายธีระวิทย์  มีชะนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:02:05.040
8
7
1260
นายธีรวัตร์  ขวางกระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
00:02:05.983
9
8
1066
ธนชัย  กลีบบัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:02:06.113
10
9
1344
นายเกียรติกุล  คำสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
00:02:06.435
11
10
1115
นายชุติพนธ์  ศรีทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00:02:06.466
12
 
 


 
     
     
     
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer