SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2049
ปริญญา  เฉื่อยมะเริง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
13.18
1
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2216
สุภาวดี  อินตาถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12.91
2
4
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2078
นางสาวอริสา  ชูศิริ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
12.42
3
7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2052
สุภวัทน์  ชูทอง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
12.19
4
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2208
นางสาวนุชธิดา  นิลาราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
11.35
5
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2037
ชลธิชา  ยะฟู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
0.00
6
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2183
ศศิพิมพ์  น้อยถนอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
0.00
7
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2217
ธนันญา  สีมืด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
0.00
DNS
8
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer