SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา กระโดดไกล - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 15:45 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
4
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1155
พบธรรม  อินทรภักดิ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
XX
1
6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1097
สุทธิศักดิ์  สิงห์ขรณ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
07.48
2
11
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1138
ตรีภพ  มานะพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
07.38
3
12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1054
นายวันมนู  หนูจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
07.19
4
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1326
ต้นข้าว  ปลายนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
07.05
5
3
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1111
นายณรงฤทธิ์  ศุภศร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
06.97
6
5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1141
ชัยรัตน์  ไชยชมพู
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
06.71
7
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1373
นายณัฐพงศ์  ศรีนนทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
06.58
8
8
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1124
นายธนวัฒน์  ขอบขำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
06.54
9
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1346
นายภัศพงศ์  โสมจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
05.89
10
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1050
นายสหรัฏ  ชูนาวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
05.82
11
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1034
กิตติพันธ์  แก้วพวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
05.37
12
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer