SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา สัตตกรีฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 17:40 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2057
วรัญญา  เลไธสง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3968
1
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2171
นางสาวญาสิตา  นิ่มนุช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3353
2
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2039
สุชาดา  ชนะศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3182
3
4
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2082
นางสาวกัลยรัตน์  นุชสูงเนิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
3122
4
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2038
สุพรรณษา  ดอกไม้ดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3091
5
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2143
ศรัญญา  มาแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2995
6
7
มหาวิทยาลัยรังสิต
2134
ทินพิตา  บุไธสง
มหาวิทยาลัยรังสิต
2904
7
   


                    ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer