SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีมหญิง  ไม่ระบุ
รอบ 16 ทีม
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
VS
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
0
3

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
6
8
0
0
0
14
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
3
5
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
2
6
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 พิมพ์มาดา  คุณากร
เดี่ยวมือ 1
 รุ่งระวี  ถือทอง
เดี่ยวมือ 2
 ปพิชญา  จุมปาลี
คู่มือ 1
 ปุณยวีร์  ยิ่งยง
คู่มือ 1
 พิมพ์มาดา  คุณากร
คู่มือ 2
 รุ่งระวี  ถือทอง
คู่มือ 2
 ปุณยวีร์  ยิ่งยง
เดี่ยวมือ 3
 ชนัญชิดา  จูเจริญ
เดี่ยวมือ 1
 ศุภมาศ  มิ่งเชื้อ
เดี่ยวมือ 2
 อลิษา  ทรัพย์นิธิ
คู่มือ 1
 สรัลชนา  ชัยกิตติวัฒน์
คู่มือ 1
 นัทธมน  ไล้สวน
คู่มือ 2
 สุชัญญา  พัววรานุเคราะห์
คู่มือ 2
 อรณิชา  จงสถาพรพันธุ์
เดี่ยวมือ 3
Sponcer
Sponcer