SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีมหญิง  ไม่ระบุ
รอบ 16 ทีม
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VS
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
0

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0
6
6
0
0
0
12
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0
3
14
0
0
0
17
-
คู่มือ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0
13
18
0
0
0
31
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 คณิตา  กลั่นไพรี
เดี่ยวมือ 1
 ศรสวรรค์  ไพรอนันต์
เดี่ยวมือ 1
 ปราณปริยา  จันสว่างมงคล
เดี่ยวมือ 2
 คณิตา  กลั่นไพรี
คู่มือ 1
 ปราณปริยา  จันสว่างมงคล
คู่มือ 2
 สาธกา  เหลืองภิญโญ
คู่มือ 2
 ศรสวรรค์  ไพรอนันต์
เดี่ยวมือ 3
 นางสาวจุฑาภรณ์  ชิลวงษ์
เดี่ยวมือ 1
 นางสาวพฤกษา  โพธิ์สุวรรณ
เดี่ยวมือ 2
 นางสาวจุฑาภรณ์  ชิลวงษ์
คู่มือ 1
 นางสาวศรัณลักษณ์  กูกขุนทด
คู่มือ 1
 นางสาวเกศราภรณ์  อมกระโทก
คู่มือ 2
 นางสาวสรินญา  ทารี
คู่มือ 2
 นางสาวศรัณลักษณ์  กูกขุนทด
เดี่ยวมือ 3
Sponcer
Sponcer