SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีมหญิง  ไม่ระบุ
รอบ 16 ทีม
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
   
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
VS
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
3
0

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
0
6
15
0
0
0
21
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
0
10
16
0
0
0
26
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
0
15
17
0
0
0
32
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 กฤตพร  เจียรธเนศ
เดี่ยวมือ 1
 โชติรส  ละเลิศ
เดี่ยวมือ 2
 กฤตพร  เจียรธเนศ
คู่มือ 1
 กฤตพร  เจียรธเนศ
คู่มือ 1
 ณัฐฐิรา  โพธิ์ศรีเรือง
คู่มือ 1
 พรนภัส  สุริยะฉันทนานนท์
คู่มือ 2
 โชติรส  ละเลิศ
คู่มือ 2
 ณัฐฐิรา  โพธิ์ศรีเรือง
เดี่ยวมือ 3
 นางสาวปุริมปรัชญ์  ทิพย์ตระกูลชัย
เดี่ยวมือ 1
 นางสาวชนกนันท์  แก้วขำ
เดี่ยวมือ 2
 นางสาวปุริมปรัชญ์  ทิพย์ตระกูลชัย
คู่มือ 1
 นางสาวสุพิชญา  ธรรมวงศ์
คู่มือ 1
 นางสาวชนิสรา  แสงศรี
คู่มือ 2
 นางสาวโสรยา  ดีมั่น
คู่มือ 2
 นางสาวสุพิชญา  ธรรมวงศ์
เดี่ยวมือ 3
Sponcer
Sponcer