SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีมหญิง  ไม่ระบุ
รอบ 16 ทีม
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
0

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
4
4
0
0
0
8
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
14
16
0
0
0
30
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
16
17
0
0
0
33
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ณัฐชนันพร  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
เดี่ยวมือ 1
 สิรินาถ  ภิระบรรณ์
เดี่ยวมือ 2
 พิชญานิน  อังคะ
คู่มือ 1
 พิมพ์ชนก  พรหมสุวรรณ
คู่มือ 1
 สิรินาถ  ภิระบรรณ์
คู่มือ 2
 ณัฐชนันพร  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
คู่มือ 2
 นุชญาดา  ฟักสุวรรณ
เดี่ยวมือ 3
 พิมนัชชา  เลิศพิพัฒนานนท์
เดี่ยวมือ 1
 ชรัญธร  อิ่มจิต
เดี่ยวมือ 2
 นรีรัตน์  หงษา
คู่มือ 1
 ปัณฐินีย์  เทพณรงค์
คู่มือ 1
 ปิยพร  ฉอสุวรรณชาติ
คู่มือ 2
 ชรัญธร  อิ่มจิต
คู่มือ 2
 บงกช  กันทะเสน
เดี่ยวมือ 3
Sponcer
Sponcer