SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีมหญิง  ไม่ระบุ
รอบ 16 ทีม
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
   
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
VS
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3
1

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0
15
16
0
0
0
31
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0
9
9
0
0
0
18
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
21
21
21
0
0
63
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1
9
23
13
0
0
45
-
คู่มือ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0
5
14
0
0
0
19
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 อทิตยา  โปวานนท์
เดี่ยวมือ 1
 พรพิชชา  เชยกีวงศ์
เดี่ยวมือ 2
 อทิตยา  โปวานนท์
คู่มือ 1
 ชาสินี  โกรีภาพ
คู่มือ 1
 พรพิชชา  เชยกีวงศ์
คู่มือ 2
 สุธินี  ด่านสุนทรวงศ์
คู่มือ 2
 ณัฐณิชา  จตุพนาพร
เดี่ยวมือ 3
 ธมนวรรณ  นิธิอิทธิไกร
เดี่ยวมือ 1
 ลฎาภา  สิงห์แก้ว
เดี่ยวมือ 2
 พิชญาภา  ภูยาดาว
คู่มือ 1
 ศุภาพิชญ์  ศิลป์ประกอบ
คู่มือ 1
 ธมนวรรณ  นิธิอิทธิไกร
คู่มือ 2
 ลฎาภา  สิงห์แก้ว
คู่มือ 2
 ศุภาพิชญ์  ศิลป์ประกอบ
เดี่ยวมือ 3
Sponcer
Sponcer