SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีมหญิง  ไม่ระบุ
รอบ 16 ทีม
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
VS
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
3

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0
11
11
0
0
0
22
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
23
21
0
0
0
44
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
21
11
0
0
0
32
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
21
19
21
0
0
61
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
14
21
15
0
0
50
-
คู่มือ 2
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0
5
7
0
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0
15
18
0
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
21
21
0
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นางสาวชัญญานุช  เกตุเรืองรอง
เดี่ยวมือ 1
 นางสาวสรัลพร  พรพัฒนามงคล
เดี่ยวมือ 2
 นางสาวสรัลพร  พรพัฒนามงคล
คู่มือ 1
 นางสาวชัญญานุช  เกตุเรืองรอง
คู่มือ 1
 นางสาวนภัสวรรณ  อุ่นศิริ
คู่มือ 2
 นางสาวรมิดา  ดิ่งวัน
คู่มือ 2
 นางสาวนภัสวรรณ  อุ่นศิริ
เดี่ยวมือ 3
 ภิรมณ  จำแนกทาน
เดี่ยวมือ 1
 วิชญาภา  พันธ์อินทร์
เดี่ยวมือ 2
 ณัฐนิช  กุมรัมย์
คู่มือ 1
 ชรัลดา  เจริญกุล
คู่มือ 1
 วิชญาภา  พันธ์อินทร์
คู่มือ 2
 ภิรมณ  จำแนกทาน
คู่มือ 2
 รสิตา  ลีนะยงค์ชัย
เดี่ยวมือ 3
Sponcer
Sponcer