SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีมชาย  ไม่ระบุ
รอบ 16 ทีม
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
2

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
9
6
0
0
0
15
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
13
4
0
0
0
17
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
10
15
0
0
0
25
-
Running
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
21
21
0
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 คุณัชญ์  จันทโช
เดี่ยวมือ 1
 ภูธน  โชคมิ่งขวัญ
เดี่ยวมือ 2
 ธิติวุฒิ  อินทุภูติ
คู่มือ 1
 ณฐพล  บุญโชติ
คู่มือ 1
 คุณัชญ์  จันทโช
คู่มือ 2
 ศุภวิชญ์  ทัศนอินทร์
คู่มือ 2
 ณฐพล  บุญโชติ
เดี่ยวมือ 3
 กรดนัย  ตันติยุทธ
เดี่ยวมือ 1
 ธนพัฒน์  รุ่งรัตนผล
เดี่ยวมือ 2
 วินิทร  ยุ้งเกี้ยว
คู่มือ 1
 พิชญะ  จีนะดิษฐ์
คู่มือ 1
 พีราวิชญ์  รัตนชัยนนท์
คู่มือ 2
 ธนพัฒน์  รุ่งรัตนผล
คู่มือ 2
 พีราวิชญ์  รัตนชัยนนท์
เดี่ยวมือ 3
Sponcer
Sponcer