SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีมหญิง  ไม่ระบุ
รอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
0
3

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
16
19
0
0
0
35
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
5
9
0
0
0
14
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
14
12
0
0
0
26
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 ณัฐชนันพร  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
เดี่ยวมือ 1
 สิรินาถ  ภิระบรรณ์
เดี่ยวมือ 2
 ณัฐชนันพร  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
คู่มือ 1
 พิชญานิน  อังคะ
คู่มือ 1
 พิมพ์ชนก  พรหมสุวรรณ
คู่มือ 2
 สิรินาถ  ภิระบรรณ์
คู่มือ 2
 นุชญาดา  ฟักสุวรรณ
เดี่ยวมือ 3
 อรณิชา  จงสถาพรพันธุ์
เดี่ยวมือ 1
 ชนัญชิดา  จูเจริญ
เดี่ยวมือ 2
 ศุภมาศ  มิ่งเชื้อ
คู่มือ 1
 อลิษา  ทรัพย์นิธิ
คู่มือ 1
 สุชัญญา  พัววรานุเคราะห์
คู่มือ 2
 นัทธมน  ไล้สวน
คู่มือ 2
 ศุภมาศ  มิ่งเชื้อ
เดี่ยวมือ 3
Sponcer
Sponcer