SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีมชาย  ไม่ระบุ
รอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
0
3

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
6
10
0
0
0
16
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
10
15
0
0
0
25
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
12
22
6
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
20
21
0
0
62
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 สุกฤษฏิ์  เสริมวิลาสกุล
เดี่ยวมือ 1
 ชยังกูร  ธโนปจัยโยธิน
เดี่ยวมือ 2
 ศุภณัฐ  จินต์เจตน์พร
คู่มือ 1
 อัยการ  โพธิ์พืช
คู่มือ 1
 ศุภกัน  พุกพูน
คู่มือ 2
 ภควัชร์  สุนทรวิภาค
คู่มือ 2
 อัยการ  โพธิ์พืช
เดี่ยวมือ 3
 ศรัณย์  แจ่มศรี
เดี่ยวมือ 1
 สุรสิทธิ์  อริยะบารนีกุล
เดี่ยวมือ 2
 ภทรธร  นิพรรัมย์
คู่มือ 1
 รุษฐนภัค  อูปทอง
คู่มือ 1
 ตนุภัทร  วิริยางกูร
คู่มือ 2
 กิตติพงศ์  อิ่มนาค
คู่มือ 2
 อดิศักดิ์  ประเสริฐเพชรมณี
เดี่ยวมือ 3
Sponcer
Sponcer