SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  ไม่ระบุ
รอบสอง
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 12:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
VS
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
0

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร
0
18
12
0
0
0
30
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 พิมพ์มาดา  คุณากร
เดี่ยวมือ 1
 นลินี  เขียนทอง
เดี่ยวมือ 1
Sponcer
Sponcer