SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  ไม่ระบุ
รอบแรก
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
1

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
11
15
0
0
0
26
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
21
21
0
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 วริศ  ไชยประพัทธ์
เดี่ยวมือ 1
 ธนพัฒน์  รุ่งรัตนผล
เดี่ยวมือ 1
Sponcer
Sponcer