SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  ไม่ระบุ
รอบสอง
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15:30 น.
สนาม อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
   
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
VS
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
0
1

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา
0
19
21
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
21
23
0
0
0
44
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 ธีรัตม์  เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์
เดี่ยวมือ 1
 วงศธร  หีบแก้ว
เดี่ยวมือ 1
Sponcer
Sponcer