SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมชาย 
รอบแรก   คู่ที่ 3
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 11:00 น
สนาม
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32
 
 
Remark :
23
พิทยา  โพธิจันนา
34
จิรายุส  ชาญนอก
43
กฤตภาส  พระสว่าง
11
ณัฐพล  เศษโม้
8
ภัควัฒน์  โพธิ์ศรี
7
ก้องภพ  สุพร
71
สรารัญ  สิงห์เสนา
24
ภูวดล  หม่องคำมี
58
ศุภมงคล  โสดาคำแสน
3
ณฐกร  อินทร์ปัญญา
94
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 
Remark :
95
วีร์วิชญ์  โชติจิระอนันต์
8
พิชยาณัฏฐ์  จารุวัฒนพานิช
92
พีรเชษฐ์  ทรัพย์สุดาวงศ์
33
ภาสกร  จิตวิกร
2
ภาณุเดช  กุหลาบทิพย์
10
ศุภกฤต  ฐิติคุณรัตน์
21
นวพล  ประจันนอก
9
อัครนันท์  ลัทธิรมย์
13
จิภัทธ์  เสรีพิทักษ์กุล
19
ฌานภพ  ตันติวงษ์
0
แสนรัก  รงเรือง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
     
     
     
Sponcer
Sponcer