SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมชาย 
รอบแรก   คู่ที่ 4
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 12:30 น
สนาม
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
52
 
 
Remark :
15
มณลจักษณ์  หาญกล้า
23
ประพฤทธิ์  ชาวมูล
4
กัณฑ์พิเชษฐ  อุนานันทพงศ์
8
อนุชา  สีดาโคตร
3
จุฑาภัทร์  จงเจริญเวทย์
14
ธนบดี  เนื้อทอง
26
ชัชวาลย์  บุบผาดาษ
30
จีระพงษ์  ใจสะอาด
24
เอกพงษ์  พลอาสา
2
สรศักดิ์  วิเศษทักษิณ
12
ดนุพร  ทวีโคตร
84
มหาวิทยาลัยสยาม
 
 
Remark :
8
พีรวิชญ์  ชูอ่องสกุล
11
ปิยะวัฒน์  เกตุบุญลือ
41
นราวิชญ์  หงษ์สง่า
65
ธีรวัฒน์  จันทะจร
14
นราธิป  บุญเสริม
4
สุวิชัย  สุวรรณ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
     
     
     
Sponcer
Sponcer