SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมชาย 
รอบแรก   คู่ที่ 5
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น
สนาม
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
60
 
 
Remark :
5
ชยพล  นวลไชยดี
21
ภัทรธร  บุญยวด
77
จิรวุฒิ  เกตราช
7
ทักษ์ดนัย  อาจนาวัง
8
สุธินันท์  อุ่นเรือน
14
รุจดนัย  ทองเจริญ
18
สิรวิชญ์  แสงกุล
41
วัฒนพงษ์  โฉมเฉลา
45
ชิษณุพงศ์  อาจวิชัย
11
ณัฐชนน  กิ่งแก้ว
76
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
Remark :
1
นายปองภพ  ทนทองคำ
34
นายพิชัยยุทธ  ธาระ
69
นายสุรดิษ  ผ่องศรี
5
นายณัฐนนท์  ชยาภิวัฒน์
2
นายพลพล  ภาพยนตร์
43
นายกัณภพ  บุญประสาร
3
นายสิรวิชญ์  พะมณี
20
นายนัฐพร  ชาภูวงค์
13
นายฮาซมี  อารอมะ
15
SOGBESAN OLASENI  SAMSON
6
John  kabwe
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
     
     
     
Sponcer
Sponcer