SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมชาย 
รอบแรก   คู่ที่ 6
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 15:30 น
สนาม
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
41
 
 
Remark :
20
นายรวิพล  วิเศษฤทธิ์
26
นายพรเพชร  สาโรจน์
13
นายรัชพล  บุญชนะ
30
นายณัฐชนนท์  นงค์นวล
14
นายศิริพงษ์  กิ่งทอง
5
นายยศวริศ  หมัดอะดัม
7
นายประสานชัย  ภู่สันติสัมพันธ์
19
นายศานติพันธ์  สันอี
34
นายนัควัต  วิชิตพงศ์
116
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 
Remark :
32
ชัชพล  จึงแย้มปิ่น
7
วัชรฉัตร  ทอง๓ักดี
2
ศักรินทร์  จีรคุณชัย
34
อภิสิทธิ์  จำปารัตน์
8
อรรถพงษ์  ลีลาพิพัฒน์กุล
25
เอรวัตร  หัวแหวน
4
ณัฐพล  กุประดิษฐ์
23
ภูวนัย  ธรรมทินโน
88
ธนวัฒน์  ปรีชาหาญ
13
ณัฐภัทร  สามวัง
5
ปิยังกูร  ตั๋นตุ้ย
12
ทักษ์ดนัย  จุลเทพ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
     
     
     
Sponcer
Sponcer