SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมชาย 
รอบแรก   คู่ที่ 7
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น
สนาม
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
50
 
 
Remark :
0
นายธนดล  อิฐจันทร์
10
นายณัฐพล  อัคนิจ
9
นายดรัญพงศ์  วงษ์ศรีชา
77
นายศราวุธ  หาญอาษา
13
นายสฤษดิ์พงษ์  วารีย์
96
นายภาณุพงศ์  เทพบุตร
19
นายศิริชัย  เกตวงษา
69
นายณัฐพล  ลำทอง
56
นายภควัต  ธันยพงศ์พันธุ์
8
นายวัชรพล  ผิวผ่อง
7
นายอรรถพล  ศรีโสดา
11
นายสถาพร  วงค์หนายโกด
91
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 
 
Remark :
9
นายกฤตพัฒน์  คำภาชาลี
8
นายชาญชัย  จันทร์คนึง
15
นายปัณณวิชญ์  ตะวันนา
10
นายธนกร  องอาจณรงค์
4
นายกิตติธัช  เชียงเจริญ
14
นายกษิดิษ  แทนไสธง
7
นายจักรพงษ์  ธามณี
13
นายณัฐนนท์  จำเริญจิตร
6
นายวันปิยะ  จันทนนตรี
11
นายธัญพิสิษฐ์  ผาไสว
5
นายยศธชพัฒน์  มีหา
12
นายภาณุพงษ์  นิยมเดช
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
     
     
     
Sponcer
Sponcer