SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมชาย 
รอบแรก   คู่ที่ 8
วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 18:30 น
สนาม
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
75
 
 
Remark :
59
ธีวสุ  พุทธอินทร์
10
สาริน  ถาวรบำรุงกิจ
8
ภาเธียร  ว่องสาทรกิจ
13
ชยานันต์  รัตนะชัย
12
พลภัทร  จันทรเสนา
41
ชัยวัฒน์  ไวมือ
22
ธรรศ  คำบรรลือ
6
ศรายุทธ  แก้วดี
7
ชลสิทธิ์  อาจคงหาญ
5
จารุพงศ์  แซ่ติ้น
55
ภควัฒน์  บิลและหมัน
9
ธฤต  กีรติอารีย์กุล
57
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
 
Remark :
8
นายเสรีชน  แก้วปัญญา
21
นายธนวุฒิ  พระตลับ
9
นายอิทธิกร  พัดพาน
14
นายนภดล  ชาปลิก
34
นายจักริน  วินทะไชย
59
นายพงศกร  โยธพล
69
พงศกร  ชาลีหงษ์
0
นายสหัสวรรษ  แวดล้อม
10
นายสิทธิพงษ์  วงละคร
26
นายเกรียงไกร  อุ่นวิเศษ
11
สุริยา  คะสีทอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
     
     
     
Sponcer
Sponcer