SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมชาย 
รอบแรก   คู่ที่ 35
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 11:00 น
สนาม
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
36
 
 
Remark :
0
นายธนดล  อิฐจันทร์
10
นายณัฐพล  อัคนิจ
9
นายดรัญพงศ์  วงษ์ศรีชา
77
นายศราวุธ  หาญอาษา
13
นายสฤษดิ์พงษ์  วารีย์
96
นายภาณุพงศ์  เทพบุตร
19
นายศิริชัย  เกตวงษา
69
นายณัฐพล  ลำทอง
56
นายภควัต  ธันยพงศ์พันธุ์
8
นายวัชรพล  ผิวผ่อง
7
นายอรรถพล  ศรีโสดา
11
นายสถาพร  วงค์หนายโกด
93
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
Remark :
59
ธีรภัทร  แหยมนุช
11
ณัฐดนัย  หาดอ้าน
3
ธีระศักดิ์  จันทร์ทองวงค์
22
นพฤทธิ์  จันทร์ทองวงค์
77
บูรณ์พิภพ  ศิวะศุภกาญจน์
10
จีรสิน  ราช้อน
12
กวี  เพียแก่นแก้ว
88
ธนวัฒน์  จันทร์สงคราม
13
กวีวัธน์  อำไพภู่
51
พัทธนันท์  ทิมคล้าย
5
พงษ์ศักดิ์  แดนเชวงพงศ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
     
     
     
Sponcer
Sponcer