SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ   คู่ที่ 69
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น
สนาม
อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
62
 
 
Remark :
79
ปาริดา  น่วมคง
71
พรรณวษา  วงษ์วุฒิ
35
กัณฐิกา  แซ่ตั๊น
15
จิตร์ติมา  ศิริฤกษ์
19
ศศิวิมล  เหลาสา
18
วรรณภา  นนท์ศิริ
99
พิมพ์ธิชา  จันทร์วงศ์
13
มณีรัตน์  สิทธิสำอางค์
11
ปิยนุช  ศรีเปรม
86
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
Remark :
93
กนกวรรณ  ประจวบสุข
63
นางสาวมธุรส  แดงดี
11
น.ส.อารญา  ปลื้มจิตต์
66
น.ส.พิชญาภา  เผือกรักษา
6
ขวัญจิรา  ทองแดง
16
น.ส.ญาดา  ศรีหารักษา
9
ศศิพร  วงค์ตาผา
25
น.ส.ศศิธร  วงค์ตาผา
10
น.ส.สร้อยฟ้า  เพ็ชรนิล
95
น.ส.กฤติยาณี  ศรีคะรัน
22
น.ส.สุภัชชา  หวันหมาน
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
     
     
     
Sponcer
Sponcer