SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล 3 คน ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ   .None
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15:20 น
สนาม
หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
20
 
 
Remark :
จิราวรรณ์  รุ่งเรือง
วรินธร  สุ่มมาตย์
พิชชญา  สอนเต็ม
รัตติยากรณ์  อุดมสุข
8
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
Remark :
น.ส.ชลธิชา  ริมไธสง
น.ส.อัจฉราวรรณ  กายสิทธิ์
น.ส.ญาณี  โพธิ์สุทธิ์
น.ส.ฐิตินันท์  มาธนโชติ
น.ส.อรวรรณ  บอโป๊ะ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
     
     
     
Sponcer
Sponcer