SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10:15 น.
สนาม
ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม คณะมนุษยศาสตร์ มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
2
ธนาภรณ์  เพ็งปรางค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุภัสราพร  นันทโชว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรพินธุ์  อินทร์แนม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุพิชญา  แสงแก้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปาจรีย์  อภิชิตพงศ์พันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
88
1
1
ณัฏฐณิชา  หอมมาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฬินดา  อ้อเจริญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัตติกาล  นิลน้ำเพ็ชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภัทรนิษฐ์  ขอพงศ์วิศิษฏ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28
2
 
     
   
 
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer