SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม
ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม คณะมนุษยศาสตร์ มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
11
กฤษกร  เซี่ยงหลิว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิชญ์พฤกษ์  กุยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
Gold
1
13
อนันธวัฒน์  กลิ่นอุบล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาร์เรน  รีฟส์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
Silver
2
6
นลพรรณ  นามอาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พริษฐ์  พรหมจันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
Bronze
3
9
ณัฐธิภัทร  สินทรัพย์ทวี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิรภพ  เกตณรายณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
4
8
นาคินทร์  เจริญฟูประเสริฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาณุมาศ  ชีวพิทักษ์ผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
5
14
ธนทัต  เดชะกุลกำจร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อัครพนธ์  จันทรภูมิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
6
7
ชนกชนม์  ทองเครือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลากร  ผ่านสำแดง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
7
5
ณัฐพงศ์  พิมพิสาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิธวินท์  วทานียเวช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
8
1
ศุภรักษ์  มั่นกตัญญู
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิจิตรา  ดีเรือง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
0
9
14
วุฒิชัย  แผลงศาสตรา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชอน  มิทเชล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
10
15
รุจิรา  ศรีสุขา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิภาวี  สุพรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
11
10
ขจรพงษ์  พิมพ์ม่วง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กันตนพ  ยิ้มแฟน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
12
3
นที  สิงห์งาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จักรกฤต  เทาดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
13
5
ติณณ์  ปราบหงษ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อภิสิทธิ์  โพธิ์ไพจิตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
14
 
     
   
 
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer